Informatie bedrijven

Datum

03-11-2019

Tijd 5 km

13:15

Tijd 10 km

11:00

Locatie

Oude Roswinkelerweg in Emmen

Inschrijfgeld bedrijven € 120,00 (excl. BTW)

Hier krijg je het volgende voor

(elke deelnemer loopt voor individueel klassement en klassement bedrijven)

Ready for a different Run?
INSCHRIJVEN